Фінансова звітність ТОВ Андреас Штіль

Згідно нормам ст. 14 Закону від 16.07.99 р. № 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» (далі – Закон № 996) публікуємо фінансову звітність ТОВ "Андреас Штіль" з аудиторським звітом.

Фінансова звітність 2022

Фінансова звітність ТОВ Андреас Штіль за 2022 рік включає баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2022, звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2022 рік, звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2022 рік, звіт про власний капітал за 2022 рік, примітки до річної фінансової звітності за 2022 рік. Звіт незалежного аудитора.

Фінансова звітність 2021

Фінансова звітність ТОВ Андреас Штіль за 2021 рік включає баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2021, звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2021 рік, звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2021 рік, звіт про власний капітал за 2021 рік, примітки до річної фінансової звітності за 2021 рік. Звіт незалежного аудитора.

Фінансова звітність 2022

Фінансова звітність ТОВ Андреас Штіль за 2020 рік включає баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2020, звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2020 рік, звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2020 рік, звіт про власний капітал за 2020 рік, примітки до річної фінансової звітності за 2020 рік. Звіт незалежного аудитора.